Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: SPARETECH SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY

Διακριτικός Τίτλος: SPARETECH

Α.Φ.Μ.: 800751043

Δ.Ο.Υ.: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 139562709000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Περιοχή: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Τ.Κ.: 19300

Τηλέφωνο: 210-5595536

ΦΑΞ: 210-5595536

email: bkollias68@gmail.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2016

Κεφάλαιο: 10.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 032931790